Bestuursondersteuning (BOS) werkt mee aan de implementatie van Open Zeeland (inclusief de Wet open overheid), zowel voor wat betreft de interne als externe communicatie.