Dit is een bestaande wettelijke taak. Bijzondere aandacht heeft het ontwikkelen van beleid voor verschillende activiteiten in de Oosterschelde zoals het commercieel rapen van schelpdieren en het plukken van zeegroenten. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de traditie als de natuurwaarden.