Op 17 maart 2020 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het voorstel voor het stelsel aan regionale keringen en de nieuwe normering. Het geoptimaliseerde stelsel en de nieuwe normen worden opgenomen in de Omgevingsverordening. Zodra deze ingaat, zijn de nieuwe normen van kracht. Samen met het waterschap blijven wij overstromingsscenario’s actualiseren.