We stemmen vraag en aanbod voor het openbaar busvervoer en de Westerschelde Ferry periodiek op elkaar af. Hierbij houden we rekening  met de gevolgen van de COVID-19 pandemie en de uitgangspunten van de regionale mobiliteitsstrategie.

We streven naar een verbetering van grensoverschrijdend openbaar vervoer Nederland-Vlaanderen, met voorrang voor versnelling van de verbinding Gent-Terneuzen als onderdeel van de buscorridor Rotterdam-Goes-Gent.

We blijven aandacht vragen voor de treinverbinding van/naar Zeeland, met specifiek aandacht voor goede overstappen (met name op station Roosendaal).