Binnen het landelijk Bestuurlijk Platform Visserijoverheden geven we aandacht aan de voor de visserijsector belangrijke onderwerpen. Denk hierbij aan aanlandplicht, ruimte op zee, Noordzee akkoord en kottervisie.