Diverse activiteiten en programma's pakken we samen met de partners van het Aanvalsteam Arbeidsmarkt op:

  • Human Capital agenda's waaronder JTF (t.b.v. voldoende gekwalificeerd personeel voor de vergroening van de industrie), het opzetten van een nieuwe Human Capital Call 2023, projecten in het kader van Kiezen, leren en werken in de techniek (techniekpact Zeeland) en het aanjagen en stimuleren van een vraaggestuurd onderwijspact.
  • Het verder ontwikkelen en verbinden van het Expat Center Zeeland aan het 'arbeidsmarkt-ecosysteem'.
  • Het bouwen van een gestructureerde Zeeuwse aanpak Leven Lang Ontwikkelen.\
  • Zeeuwse arbeidsmarktinformatie (cijfers en analyses) delen via het  platform ArbeidsmarktInZichtZeeland.
  • Het verder ontwikkelen van het HR netwerk Zeeland.

Binnen het Aanvalsteam Arbeidsmarkt heeft de Provincie Zeeland een stimulerende procesrol om samen met partners de doelstellingen van het Aanvalsplan te realiseren. We voeren onze rol uit door de inzet van taken als:  signaleren, agenderen,  opstarten van activiteiten, coördineren, verbinden en faciliteren.