In juli 2022 zijn de concept Nota van Uitgangspunten en het Programma van Eisen afgerond. In oktober 2022 is het Programma van Eisen samen met de aanbestedingsleidraad in november 2022 naar de markt gestuurd.  In 2023 beoordelen we de inschrijvingen en gunnen de concessie,  waarna via een implementatieperiode wordt toegewerkt naar de start van de nieuwe concessie in december 2024.