Toelichting

G

Kwaliteit

Via deelname aan de ZZC hebben wij zowel bestuurlijk als ambtelijk bijgedragen aan de totstandkoming van een toekomstige zorgagenda. Hierover zullen Provinciale Staten in een afzonderlijke sessie in mei 2022 worden bijgepraat.