Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Tabel baten en lasten inclusief begrotingsafwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel baten en lasten inclusief begrotingsafwijkingen
Bedragen x € 1.000
Begroting 2021 voor wijziging Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Begrotingsafwijking
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven 26.904 24.246 -2.658 15.522 10.238 -5.285 21.132 16.401 -4.731 -5.610 -6.163 -553
02 Woonplaats Zeeland 17.997 440 -17.558 19.801 1.176 -18.625 17.294 1.008 -16.286 2.506 168 -2.339
03 Balans in landelijk gebied 31.243 1.254 -29.990 33.519 2.422 -31.097 31.933 3.092 -28.841 1.585 -671 -2.256
04 Ondernemend Zeeland 13.837 502 -13.335 20.842 1.160 -19.682 18.582 1.311 -17.271 2.261 -151 -2.412
05 Mobiliteit op maat 65.556 3.511 -62.045 72.851 8.251 -64.600 69.522 6.680 -62.842 3.329 1.570 -1.759
06 Iedereen telt! 21.328 714 -20.614 22.037 993 -21.043 21.435 1.408 -20.027 602 -415 -1.016
07 Bestuur 6.906 152 -6.754 7.268 174 -7.094 6.229 139 -6.091 1.038 35 -1.004
08 Energie op klimaat! 4.480 16 -4.463 4.774 1.690 -3.083 4.593 2.450 -2.143 181 -760 -940
Totaal programma's 188.250 30.834 -157.417 196.613 26.103 -170.510 190.721 32.489 -158.232 5.892 -6.386 -12.278
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is - 45.599 45.599 - 45.599 45.599 - 46.033 46.033 - -433 -433
Algemene uitkeringen 3.039 123.673 120.635 - 128.002 128.002 - 130.276 130.276 - -2.275 -2.275
Dividend - 12.255 12.255 - 8.581 8.581 -7.270 1.310 8.581 7.270 7.270 -0
Saldo van de financieringsfunctie 2.479 49 -2.431 4.947 2.430 -2.518 5.235 2.730 -2.504 -287 -301 -13
Overige algemene dekkingsmiddelen 951 6.700 5.749 -844 16.725 17.569 -1.433 17.163 18.597 590 -438 -1.028
Totaal algemene dekkingsmiddelen 6.469 188.277 181.807 4.103 201.336 197.233 -3.469 197.513 200.982 7.573 3.824 -3.749
Kosten van de overhead 28.292 113 -28.179 29.697 123 -29.573 28.476 145 -28.331 1.221 -22 -1.243
Vennootschapsbelasting - - - - - - - - - - - -
Saldo baten en lasten 223.011 219.223 -3.789 230.413 227.563 -2.850 215.728 230.148 14.420 14.685 -2.585 -17.270
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 42.076 45.864 -3.788 90.343 93.193 2.850 94.063 92.843 -1.219 -3.720 349 4.069
Gerealiseerde resultaat 265.087 265.087 0 320.755 320.755 - 309.790 322.991 13.201 10.965 -2.236 -13.201