Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Conform artikel 28 lid d behoort een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen opgenomen te worden in de jaarrekening. Onderstaande tabel geeft de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan per reserve.

Bedragen x € 1.000
Begroting 2021 voor wijziging Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Structurele reserves Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestemmingsreserve WST en Sluikiltunnel 12.255 18.124 5.869 15.130 18.381 3.251 15.130 18.203 3.073
Dekkingsreserve verbouwing Zws museum - 200 200 - 200 200 - 200 200
Dekkingsreserve Gistpoortgebouw - 102 102 - 102 102 - 102 102
Dekkingsreserve Schuytvlot - 155 155 - 155 155 - 155 155
Dekkingsreserve FF aanlandingsvoorzieningen - 152 152 - 152 152 - 152 152
Dekkingsreserve FF gebouwen en terreinen - 92 92 - 92 92 - 92 92
Dekkingsreserve wegsteunpunt 's Heerarendskerke - 67 67 - - - - - -
Dekkingsreserve wegeninvesteringen - - - - 83 83 - 83 83
Dekkingsreserve gebouw G en A - 74 74 - 74 74 - 74 74
Dekkingsreserve N286 landbouwroute - 20 20 - - - - - -
Dekkingsreserve Nautische centrale Vlissingen - 27 27 - 27 27 - 27 27
Dekkingsreserve gladheidsbestrijding - 15 15 - 15 15 - 15 15
Dekkingsreserve IT-infrastructuur - 100 100 - 100 100 - 100 100
Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 12.255 19.128 6.873 15.130 19.381 4.251 15.130 19.203 4.073