Toelichting

G

Kwaliteit

In 2019 is een nieuwe bedrijventerreinenprognose opgesteld. In de prognose wordt de uitbreidingsvraag van bedrijven in de periode 2019 tot en met 2030 geraamd op een bandbreedte tussen 108 tot 207 hectare bedrijventerrein in de provincie Zeeland. Dit betekent een jaarlijkse vraag van circa 9 tot 17 hectare. Het grootste deel van de uitbreidingsvraag komt voort uit de sectoren logistiek & groothandel en de industrie. De gemeenten is gevraagd om in 2020 de regionale bedrijventerreinprogramma's te actualiseren op basis van deze prognose en daarbij aandacht te besteden aan de  gewenste uitbreiding en de bandbreedte die in de prognose is berekend en aan kwaliteit en toekomstbestendigheid van de bestaande voorraad aan bedrijventerreinen. Alleen de regio Zeeuws Vlaanderen is er in geslaagd in 2021 een definitief bedrijventerreinenprogramma op te stellen. Voor de andere regio's zijn deze nog in ontwikkeling. Voor De Bevelanden en Walcheren zijn deze bijna afgerond.