Toelichting

O

Kwaliteit

In 2021 is een start gemaakt met de ecologische evaluaties voor de Kop van Schouwen en de manteling van Walcheren. Deze ecologische evaluaties zullen de basis gaan vormen voor de beheerplannen voor deze beide gebieden die in 2022 vastgesteld moeten gaan worden. In 2022 zal ook gestart worden met de evaluatie van de beheerplannen van de andere gebieden die in 2023 aflopen.