Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 zijn de woningmarktafspraken voor Tholen, De Bevelanden en Schouwen Duiveland geactualiseerd. Zeeuws Vlaanderen en Walcheren werken aan gezamenlijke woonvisies, vooruitlopend op nieuwe woningmarktafspraken.