Subdoel: Voldoen aan het terugdringen van regionale wateroverlastToelichting

O

Kwaliteit

In 2021 zijn middelen beschikbaar gekomen voor een ecohydrologische analyse vanuit het programma Natuur. In 2022 zal in overleg met het waterschap worden bezien in hoeverre deze middelen tot synergie kunnen leiden in combinatie met de verdere uitwerking van de Planvorming Wateropgave van het waterschap.