In 2021 zijn alle basisscholen in Zeeland (190) gescreend mbv de MQ-scan om inzicht te krijgen in de motorische ontwikkeling van kinderen (nulmeting). Toelichting

O

Kwaliteit

Het is in 2021 niet gelukt de screening op alle scholen uit te voeren vanwege de Coronamaatregelen en schoolsluitingen is er verdere vertraging opgetreden.  Op ongeveer 2/3 van de scholen is het nu uitgevoerd.