De uitwerking van de 8 programmalijnen uit de ‘Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta Region’ faciliteren we door lobby activiteiten en medefinanciering van haalbaarheidsstudies en pilot/demoprojecten. Drie onderzoeken uit het pakket “Wind in de zeilen” helpen hierbij: naar waterstofhub Zeeland, kansen voor CCS (afvang en opslag van CO2) en naar de (380 kV) elektriciteitsontsluiting van Zeeuws-Vlaanderen.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 heeft SDR, samen met haar industriële leden het Regioplan 2030-2050 gepubliceerd. Het Regioplan beschrijft hoe de Zeeuwse industrie in 2050 klimaatneutraliteit wilt behalen. De focus ligt op de toepassing van 4 technologieën - elektrificatie, waterstof, de afvang en opslag van CO2 en het gebruik van industriële restwarmte - welke vertaald zijn naar 4 programma’s: Spark Delta, Hydrogen Delta, Carbon Connect Delta en Heat Delta. Tevens hebben de eerste 3 Delta’s een eigen SDR Programma Manager en projectteam, vertegenwoordigd door SDR leden. 

Naast het Regioplan heeft SDR namens het industriecluster Zeeland en op verzoek van EZK, ook de Cluster Energie Strategie (CES) gepubliceerd. De CES gaat dieper in op de verduurzamingsplannen en geconcretiseerde aanpak m.b.t. de nieuw benodigde energie infrastructuur. De CES is van belangrijke input geweest voor het nationale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK), waarbij EZK eind 2021 besloten heeft dat er 4 grote Zeeuwse industrieverduurzamingstrajecten, gelinkt aan het Regioplan, in het MIEK opgenomen zullen worden. 

Vanuit het Wind in de Zeilen pakket zijn een aantal studies / acties uitgevoerd om de verduurzaming van de Zeeuwse industrie te versterken. Op gebied van waterstof zijn in 2021 door Provincie Zeeland twee studies gestart: Een onderzoek potentie van de regio voor het creëren van een waterstofhub en een onderzoek naar de systeemintegratie van een GW-elektrolyzer. Op het gebied van CCS heeft havenbedrijf North Sea Port in 2021 een verkennende studie uitgevoerd. Tot slot is vanuit Wind in de Zeilen een uitvoeringsstructuur opgezet die betrekking heeft op het 380kV Zeeuws-Vlaanderen project. Deze acties dragen bij aan de uitvoering van de vier programmalijnen (Delta’s) van SDR. 

De Provincie is lid en partner van SDR en heeft een faciliterende rol gespeeld.