Toelichting

G

Kwaliteit

In vervolg op een bestuurlijk overleg hebben wij in voorwaardenscheppende zin een subsidie verstrekt aan het College voor Zorg en Welzijn waarin wij om een plan van aanpak hebben gevraagd voor interbestuurlijke samenwerking tussen de zorgsector en het gemeentelijk sociaal domein.