Toelichting

O

Kwaliteit

 Medio 2021 is het vouchers-project van een driejarige provinciale subsidie voorzien. De uitgifte van vouchers door Impuls liep in 2021 iets trager dan oorspronkelijk gepland door de vele Corona-maatregelen. Zie voor inhoudelijke info ook: https://www.impulszeeland.nl/nl/projecten/circulair-en-biobased-vouchers