Toelichting

G

Kwaliteit

In de afgelopen twee jaar zijn ruim 55 bedrijven benaderd. Van de 20 vouchers zijn er 17 toegekend. Tien zijn afgerond waarvan zeven ondernemers vervolginvesteringen hebben gedaan / aangekondigd. Zeven ondernemers zijn op de helft c.q. zijn gesprekken mee gestart. Het gaat daarbij niet alleen (meer) om verblijfsrecreatie, maar ook over horeca - ondernemers. Op dit moment lopen gesprekken met 3 potentiële bedrijven en blijft de interesse groeien. Kortom, wij verwachten dat uiteindelijk alle 20 vouchers worden toegekend.