Toelichting

O

Kwaliteit

In 2021 konden er net als in 2020 als gevolg van de Coronamaatregelen  bijna geen evenementen plaatsvinden. Het aantal van 25 evenementen is dan ook niet gehaald. De echte topsportevenementen vormden een uitzondering, die konden onder zeer strikte regels en zonder publiek wel plaatsvinden. Dat was echter niet in alle gevallen ook financieel haalbaar door het ontbreken van publieksopbrengsten, in combinatie met alle aanvullende maatregelen en daarmee gemoeid zijn extra kosten.