Een substantieel deel van de impact wordt gerealiseerd bij aanbestedingen in de grond- weg- en waterbouw (GWW) middels een ambitieweb. Subdoel: 49% CO2-emissiereductie in 2030 en 95% reductie in 2050.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is het MVI-actieplan 2021-2024 vastgesteld. Duurzaam GWW is hierin opgenomen door het uitvragen van de CO2-Prestatieladder niveau 3 voor te schrijven en het aanbesteden met de Milieu Kosten Indicator (MKI) verplicht te stellen vanaf een projectomvang van 1,5 miljoen euro. Ook wordt er bij projecten het gebruik van Zero-Emissie bouwmateriaal uitgevraagd. Met de Routekaart dGWW 2030 is een plan gemaakt om gericht stappen te zetten waarmee de 49% CO2-emissiereductie behaald wordt.