Aan de hand van de Roadmap laadinfra Zeeland wordt voor personenauto’s een laadpalenkaart tot 2025 voor elke gemeente gemaakt. In 2021 zal ook voor andere modaliteiten het opstellen van kaarten in gang worden gezet. De landelijke samenwerking wordt versterkt. Zeeland is regiovertegenwoordiger voor de NAL Zuidwest (Zuid-Holland-Zeeland) en zal deze samenwerking verder doorzetten om de versnelling in de laadinfra te faciliteren. Subdoel: Stimuleren CO2-arme mobiliteit en duurzaam GWWToelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is de samenwerking met Zuid-Holland NAL-regio Zuidwest voortgezet. Het aantal laadpunten in beiden provincies is gestegen van 7.746 (eind 2020) naar 9.809 (november 2021). Dit is een stijging van zo’n 27%. Er zijn diverse activiteiten uitgevoerd, zoals het laten opstellen van prognosekaarten voor snelladen en laden voor logistiek. Deze kaarten zullen in februari 2022 opgeleverd worden. Eind 2021 is een conceptversie van de RAL ZW voor 2022 opgeleverd, deze is de basis voor de activiteiten die in 2022 uitgevoerd zullen worden. Het is duidelijk geworden dat niet voor alle modaliteiten capaciteit beschikbaar is (zowel bij provincies als gemeenten), capaciteit wordt daarom daar ingezet waar de meeste vragen leven.