Toelichting

G

Kwaliteit

Waar nodig en zinvol hebben wij onze bijdrage geleverd aan deze vraagstukken b.v. door het verstrekken van eenmalige subsidies (o.a. project vakantiedokter, dag van de verpleging).