In 2021 bieden we een gemeente ondersteuning bij een aanvraag voor de laatste ronde van het landelijke programma aardgasvrije wijken. Eind 2020, begin 2021 worden de uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken restwarmte Borsele en Kanaalzone gepresenteerd. Subdoel: Realiseren van energiebesparing via aardgasloze verwarming (Gebouwde omgeving) o.a. door benutting van industriële restwarmte.Toelichting

G

Kwaliteit

Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en Nieuwe Warmte Nu: 

In 2021 zijn gemeentes Borsele, Terneuzen en Schouwen-Duiveland ondersteund in de onderzoeken naar warmtenetten. In plaats van voor PAW hebben we ondersteuning verleend aan  Borsele en Terneuzen in hun aanmelding voor “Nieuwe Warmte Nu!”. Zowel het project in Borsele als in Terneuzen is opgenomen in de lijst kansrijke projecten voor de tweede of derde tranche van NWN. Het project van gemeente Schouwen-Duiveland is opgenomen in de eerste tranche van NWN (verwacht uitsluitsel halverwege 2022).  
In Terneuzen is de technisch-/economische haalbaarheid van een restwarmtenet onderzocht en een stakeholdersanalyse gedaan, waarin belangrijke aandachtspunten vanuit belanghebbenden en mogelijke organisatiemodellen voor een warmtenet op basis van industriële restwarmte in de Kanaalzone zijn beschreven.
In Borsele is, naast het haalbaarheidsonderzoek voor het warmtenet op basis van industriële restwarmte (eind 2020 opgeleverd), een vergelijking tussen 3 verschillende mogelijkheden van CO2- vrije verwarming van gebouwen gemaakt voor 5 kernen van Borsele. Zowel in Borsele als in Terneuzen komt het restwarmtenet naar voren als de optie met de laagste kosten voor aardgasvrije verwarming van de gebouwde omgeving.