Toelichting

O

Kwaliteit

In het project Zimmerman is fase 1 van strekdam 1 gerealiseerd. Omdat er nog een gedoogprocedure loopt ten aanzien van de andere twee strekdammen, is het werk ten aanzien van deze strekdammen nog niet gestart. 

Ten aanzien van optionele projecten is onderzoek gedaan naar  een pilot schorverjonging Schor van Waarde. Gelet op de hoge afvoerkosten van vrijkomende grond is besloten deze pilot niet uit te voeren.