In 2024 loopt de huidige concessie af en zullen de diesel en CNG bussen vervangen worden door zero emissie bussen. In 2021 worden alvast 11 dieselbussen vervangen door elektrische bussen. Subdoel: Stimuleren CO2-arme mobiliteit en duurzaam GWW.Toelichting

R

Kwaliteit

Bij de aanbesteding voor de nieuwe concessie vanaf 2025 zullen er zero-emissie  lijnbussen worden uitgevraagd. Gemeente Goes is in januari 2022 gestart met de eerste elektrische busdienst. Het vervangen van de 11 dieselbussen in 2022 is uitgesteld en wordt meegenomen in de brede concessie 2025-2030 uitvraag. Hierbij wordt ook een brede strategie opgesteld voor het plaatsen van de benodigde laadinfrastructuur. Bij grotere GWW projecten wordt specifiek ZE-materieel uitgevraagd.