Toelichting

G

Kwaliteit

Momenteel zijn 3 OP-Zuidprogramma's in uitvoering, te weten: Dare2Share, living lab autonoom transport Zeeland, Zero emissie logistiek Zeeland. De voorbereidingen worden getroffen voor de nieuwe subsidierondes.