Toelichting

G

Kwaliteit

De samenwerking met Vlaanderen en de deelname in de genoemde gremia heeft effectief bijgedragen aan het mitigeren van ongewenste grenseffecten van covid maatregelen die de beide landen hebben genomen. Daarnaast is het afgelopen jaar belangrijke voortgang geboekt bij de aanpak van (juridische) grensknelpunten onder meer door de inzet het bi- solutions instrument van de Europese Commissie voor Zorgzaam in Zeeuws Vlaanderen t.b.v.  Cross-border healthcare and the reimbursement of cross-border healthcare costs. In het Interreg programma Vlaanderen Nederland is mede dankzij de lobbykracht van de genoemde bestuurlijke platforms zijn verschillende thema`s opgenomen die bijdragen aan de verdere intensivering van de samenwerking met Vlaanderen b.v. op het terrein van energietransitie, klimaatadaptatie, kennissamenwerking en aanpak grensknelpunten en daarmee aansluiten op Zeeuwse opgaven en uitdagingen.