Toelichting

G

Kwaliteit

In Den Haag en Brussel zijn ondanks Covid-19 beperkingen, verschillende acties georganiseerd. Zo is er in het najaar samen met OZO de Haagse dag succesvol georganiseerd met seminars, het Zeeuws diner en de netwerklunch voor Haagse ambtenaren. De geagendeerde onderwerpen zijn vervolgens teruggekomen in verschillende Kamerdebatten en vervolgcontacten met ministeries. Ook in 2021 stond de dynamische lobby agenda van de Zeeuwse overheden centraal voor de lobbyactiviteiten waaronder de inzet om de tunnel tolvrij te maken. Hier is een Kamermeerderheid voor behaald. Op dossier energie en klimaat is door een gezamenlijke lobby meer ruimte geschept voor maatwerk in de verduurzaming van de industrie. Daarnaast is er bijvoorbeeld met andere provincies samengewerkt om gezamenlijke doelen te behalen: er is bijvoorbeeld in samenwerking met Limburg succesvol aandacht gevraagd voor spreiding van cultuursubsidies.