Toelichting

O

Kwaliteit

Gezamenlijke Inzet Campus Zeeland, Impuls en Dockwize door:
•    Individuele ondersteuning en advies
•    Intervisie (programmamanagers Kennis & Innovatie (K&I) netwerken gezamenlijk)
•    Trainingen en workshops
•    Stimuleren en bevorderen samenwerking tussen netwerken, o.a. door voorzien van informatie, bijeenbrengen, ondersteunen van gezamenlijke activiteiten
•    Uitvoeren K&I subsidieregeling (subsidie voor organiserend vermogen)
•    Stimuleren beschikbaarheid faciliteiten voor innovatieve activiteiten (testlabs, living labs).