Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is de restantopgave, zoals opgenomen in het Natuurbeheerplan, gedaald van 725 ha natuur naar 650 ha natuur (per 31-12-2021).