Faciliteren en/of subsidiëren van onder andere de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo, MKB Doorgaan, netwerkbijeenkomst excellerende MKB bedrijven, initiatieven voor het versterken van het Zeeuwse startersklimaat en de ZomerOndernemer.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021  is, ter stimulering van innovatie en verbetering van het gebruik van financieringsregelingen, subsidie verleend aan de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo . De uitreiking van deze innovatieprijs kon als gevolg van Corona niet plaatsvinden tijdens het zakelijke netwerk event Contacta, maar is tijdens een live-uitzending uitgereikt. 

Via de bestuurlijke taakgroep economie kijken we naar mogelijkheden om uitvoering te geven aan het Post-Corona Versnellingsplan. Belangrijk doel is verder om ondernemers zo snel en goed mogelijk te informeren over alle regelingen die er zijn.  
Bij de taakgroep zijn o.a. de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten, Impuls Zeeland, VNO-NCW, de Economic Board Zeeland, Arbeidsmarktregio Zeeland, UWV, VeiligheidsRegio Zeeland en ZLTO betrokken.