Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is het eerste gedeelte van de toekomstverkenning afgerond met het rapport ‘Doorontwikkeling milieutaakveld’. Dit rapport schetst scenario’s voor toekomstige samenwerking op het gebied van milieutaken. GS en de Commissie Ruimte geven de voorkeur aan het scenario ‘Samen het milieu voorop’. Hierin staan de gezonde leefomgeving en een collectieve aanpak voorop. In een vervolg op de verkenning werken we dit scenario uit.