Toelichting

G

Kwaliteit

Eigenaren van natuurgebieden van het Natuurnetwerk Zeeland kunnen, ter vergoeding van de kosten van  natuur- en landschapsbeheer, subsidie aanvragen bij de Provincie Zeeland. De provincie verstrekt de subsidies natuur- en landschapsbeheer op grond van het Subsidiestelsel natuur en landschap (SNL). Met alle beheerders zijn de jaarlijkse gesprekken gevoerd. Alle verplichtingen voor beheer op grond van de SVNL zijn nagekomen en beheerders hebben bericht gekregen dat het jaarlijkse voorschot uitbetaald gaat worden, verhoogd met een opslag voor loon- en prijsontwikkeling (indexering).