Toelichting

G

Kwaliteit

De subsidie voor het agrarisch natuurbeheer aan Poldernatuur Zeeland is herbeschikt waardoor de uitvoeringsperiode is verlengd tot aan de start van de nieuwe GLB-periode.  Daarnaast is het subsidiebedrag met ingang van beheerjaar 2021 uitgebreid met €60.000 voor een kwaliteitsimpuls van het agrarisch natuurbeheer in Zeeland. Het collectief heeft dit budget besteed aan het beheer van de op landbouwgrond aangelegde keverbanken evenals het voortzetten van het beheer van hagen in het landelijk gebied van Walcheren.