Toelichting

G

Kwaliteit

Binnen de regiodeal Groen Onderwijs is verder gewerkt aan de doorontwikkeling van groen onderwijs in Zeeland. De nadruk ligt op het verder ontwikkelen van het onderwijsaanbod in samenwerking met het bedrijfsleven.