Van Citters Beheer voert de sanering uit in opdracht van de drie financierende partijen – Rijk, North Sea Port en de Provincie Zeeland.Toelichting

G

Kwaliteit

De planning was dat de sanering eind 2021 zou zijn afgerond met een taakstellend budget van € 129,5 miljoen.

De sanering is officieel op 8 april 2021 afgerond en van het taakstellend budget budget resteert nog een batig saldo van € 4,5 miljoen.

Volgens afspraak in de samenwerkingsovereenkomst is dit resterende bedrag in gelijke delen verdeeld onder de drie financierende partijen. Dit saldo is verwerkt in de jaarrekening 2020.