Toelichting

O

Kwaliteit

In het afgelopen jaar zijn de uitkomsten van de passende beoordeling voor het snijden van zeegroenten besproken met de stakeholders. Dit heeft meer tijd gevraagd dan vooraf ingeschat en is nog niet afgerond. De gesprekken met de stakeholders over het rapen van schelpdieren en evenementen en vliegbewegingen zullen in 2022 opgepakt worden. Nadat de gesprekken met de stakeholders zijn afgerond kan pas nieuw beleid worden geformuleerd.