Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 zijn in totaal 8 duurzaamheidsscans gestart, gefinancierd vanuit de Regideal. Het merendeel van de scans vond plaats op reguliere bedrijventerreinen, maar er is ook een scan bij bedrijven buiten bedrijventerreinen en een scan bij een bedrijf in het havengebied. In vrijwel alle gevallen wordt naast energiebesparing en energieproductie ook aandacht gegeven aan klimaatadaptatie en/of biodiversiteit.  Deze scans zijn voortgezet in 2021 en zijn nu grotendeels voltooid.  Op basis van de resultaten uit deze scans is een handboek verduurzaming bedrijventerreinen in ontwikkeling. Hiervoor worden in 2022 enkel workshops georganiseerd om het handboek af te maken en te delen met de gemeenten.   

De subsidieregeling voor deze scans is ook onderdeel geweest van de evaluatie van de provinciale inzet voor bedrijventerreinen. Op basis hiervan is besloten om een integraal vervolg op deze inzet te geven, duidelijk gericht op verduurzaming en vergroening van bedrijventerreinen. Eind 2021 is een regeling opengesteld voor planvorming en procesondersteuning, waar de regeling voor duurzaamheidsscans een onderdeel van uitmaakt.