We hebben afspraken gemaakt met de Zeeuwse Milieufederatie om projecten uit te voeren die passen binnen het economisch-, omgevings- en energiebeleid. De ZMf versterkt de relatie tussen ecologie en economie. In 2021 ligt de focus van de ZMf op de volgende drie pijlers: ‘Duurzaamheid, circulaire Economie & energietransitie’, ‘Deltawateren’ en ‘Ruimtelijke Ordening & Landschap’. De ZMf denkt en werkt mee aan voorbeeldprojecten, waarbij wordt samengewerkt met burgers, (mede)overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke 'groene' organisaties.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 lag de focus van de ZMf op de volgende drie pijlers: ‘Duurzaamheid, circulaire Economie & energietransitie’, ‘Deltawateren’ en ‘Ruimtelijke Ordening & Landschap’. De ZMf heeft actief bijgedragen met burgers, (mede)overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke 'groene' organisaties.
Ondanks de omstandigheden als gevolg van COVID 19 zijn op de vlakken duurzaamheid, circulaire economie en energietransitie, Deltawateren (incl. PFAS) en Ruimtelijke ordening en Landschap voldoende resultaten geboekt.