Activiteiten: lezingen voor studenten, publiekslezingen, studentenexcursies aan RIAS door verschillende universiteiten, beursprogramma’s, organisatie uitreiking T.Roosevelt American History Award, organisatie internationaal congres, organisatie publiekssymposium in samenwerking met UCR, organisatie NASA Amerikanistendag.Toelichting

G

Kwaliteit

Alle geplande activiteiten hebben in 2021 doorgang gevonden. Zoals vooraf was afgestemd zijn bepaalde activiteiten van fysiek naar online omgezet. Kosten die hiermee bespaard werden, zijn ingezet voor het opstellen van een communicatieplan. In het jaarverslag 2021 wordt duidelijk en puntsgewijs gerapporteerd over de gemaakte prestatieafspraken.