Het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse (kennis)economie staat voorop (met groei van werkgelegenheid) door;

    • business development en uitvoering van projecten,
    • enerzijds acquisitie van bedrijven, investeringen van elders en anderzijds behoud van bedrijven,
    • werk te maken van innovatiefinanciering,
    • het stimuleren van internationale handelsbevordering (Trade & Innovate)

Conform het deelnemingenbeleid ontvangt Provinciale Staten jaarlijks het werkplan en jaarverslag van Impuls;Toelichting

G

Kwaliteit

De prestatieafspraken in 2021 hadden betrekking op de clusters van Impuls Zeeland: - Invest in Zeeland (Vestigen/acquisitie en Trade and Innovate), - Innovatiefinanciering en - Business Development met programma’s en projecten op de terreinen Circulaire Economie en Energietransitie, Logisitiek en Energie, en Vrijetijdseconomie.  
Provinciale Staten hebben het werkplan, de begroting en het jaarverslag ontvangen.