Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is er een aantal evenementen georganiseerd om de positionering van Zeeland te versterken en lobbyacties te ondersteunen. De jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst in januari van 2021 door Provincie Zeeland ging niet door. Na de aangenomen motie in PS is de € 15.000,- gereserveerd voor de nieuwjaarsbijeenkomst 2021, overgeboekt naar het programma Leefbaarheid.
De jaarlijks Zeeuwse Dag in Den Haag heeft in 2021 een andere vorm gehad dan andere jaren gebruikelijk was. De beperkende mogelijkheden door de COVID-19 hebben bijgedragen aan een nieuwe aanpak en is er gekozen voor een drieluik aan Zeeuwse momenten in Den Haag.  Op drie momenten in 2021 is met behulp van kenmerkende Zeeuwse producten de aandacht gevestigd op Zeeland bij Haagse relaties en kamerleden. 
De Zeeuwse Oesterontmoeting was een van de eerste fysieke bijeenkomsten in 2021. Dit keer – door COVID-19 - nog wel in een veel kleinere vorm dan voorheen gebruikelijk was.