Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 zijn alle gronden in het gebied weer terug overgedragen aan gemeente, provincie en waterschap, de oorspronkelijke eigenaren. Eind 2021 is het overleg met het Rijksvastgoedbedrijf gestart over de levering van de gronden ten behoeve van het justitieel complex.