Onder het uitvoeringsprogramma vallen diverse projecten. Deze zijn belegd bij de stakeholders. Voor een aantal projecten heeft ook de provincie een belangrijke rol. Het betreft onder andere de Roggeplaat- en Galgeplaatsuppletie. De Roggeplaatsuppletie is inmiddels uitgevoerd en wordt gemonitord. De Galgeplaatsuppletie is in voorbereiding.  Ook is gestart met een onderzoek naar een onderwaterreservaat in de Oosterschelde. Toelichting

G

Kwaliteit

Onder het uitvoeringsprogramma vallen diverse projecten. Deze zijn veelal belegd bij de stakeholders. Voor een aantal projecten heeft ook de provincie een belangrijke rol. Het betreft onder andere de Roggeplaat- en Galgeplaatsuppletie. De Roggeplaatsuppletie is inmiddels uitgevoerd en wordt gemonitord. De Galgeplaatsuppletie staat gepland voor 2026. Hiervoor is inmiddels gestart met de voorbereidingen.

De Provincie Zeeland trekt momenteel het project Verkenning Onderwaterreservaat. Inmiddels loopt een offertetraject met een onderzoeksbureau om de eerste fase van de verkenning uit te voeren.