De Roggeplaatsuppletie is uitgevoerd. Inmiddels is gestart met de ecologische en morfologische monitoring. Deze monitoring loopt nog door tot 2025.Toelichting

G

Kwaliteit

De zandsuppletie is uitgevoerd, de komende jaren wordt er gemonitord. Voor het vervolg van de monitoringsopgave na 2023 is aanvullend budget noodzakelijk. Als provincie hebben we hierin een inspanningsverplichting om dit budget te organiseren.