Toelichting

O

Kwaliteit

In 2021 is gestart met een onderzoek naar de impact van katten op beschermde vogels op Neeltje Jans. In het voorjaar van 2022 wordt dit onderzoek afgerond. Een werkgroep, met daarin terrein beherende organisaties, dierenorganisaties en provinciale ambtenaren, zal medio 2022 de uitkomsten daarvan verwerken in een plan van aanpak.