Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 heeft een evaluatie van deze regeling plaatsgevonden. Op grond daarvan is in de Najaarsnota 2021 besloten deze regeling een nieuwe invulling te geven, duidelijk gericht op verduurzaming en vergroening van bedrijventerreinen. Deze regeling zal in 2022 worden uitgevoerd.