Toelichting

O

Kwaliteit

Diverse gesprekken worden  gevoerd met de kennis & innovatienetwerken.  Periodiek overleg is er tussen KiC|MPI, Zephyros,, WCM en provincie Zeeland. Dit proces loopt.  Periodiek wordt overlegd en wordt de samenwerking verder vorm gegeven