Na vaststelling door de stuurgroep ‘Sanering voormalig Thermphos terrein' van de kwartaalrapportages van Van Citters Beheer worden, per kwartaal, middelen beschikbaar gesteld ten laste van de voorziening Thermphos.Toelichting

G

Kwaliteit

Van Citters Beheer heeft steeds op tijd de beschikking gekregen over de financiële middelen die vanuit de provincie moesten komen.